Op. Dr.

Belma Karini

Göz Hastalıkları

İlgi Alanları

●    Glokom
●    Kornea 
●    Katarakt Cerrahisi
●    Refraktif Cerrahisi

4
h-index
Eğitim:
●    Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
●    İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları İhtisası
●    İstanbul Üniversitesi Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Kursu

Deneyim:
●    İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi
●    Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel gaziosmanpaşa Hastanesi
●    Assessment of Anterior Segment Changes in Pseudophakic Eyes, Using Ultrasonic Biomicroscopic Imaging, after Pars Plana Vitrectomy with Silicone Oil or Gas Tamponade. Erkan Ünsal, Kadir Eltutar, Belma Karini, Osman Kızılay Journal of Ophthalmology Volume 2016, Article ID 8303792, 8 pages DOI: 10.1155/2016/8303792
●    Optic nerve head topography and retinal structuralchanges in eyes with macrodisks: a comparative study with spectral domain optical coherence tomography. Öztürker ZK, Eltutar K, Karini B, Erkul SÖ, Osmanbaşoğlu ÖA, Sultan P.Clinical Ophthalmology Vol 10; 1737-1742 DOI:10/2147/OPTH.S102789 
●    Cataract Surgery after Retinal Detachment Surgery with Arruga’s Sutures: Case Report. Erkan Ünsal, Kadir Eltutar, Osman Kızılay, Belma Karini Turk J Ophthalmol 2016;46:293-295DOI: 10.4274/tjo.88864
●    Fakik Gözlerde, Internal Tamponat Kullanmadan Yapılan Vitrektomi ile, Ön Segment Morfolojisinin Değişimini, Ultrasonik Biomikroskopu Kullanarak Değerlendirilmesi.           Erkan Ünsal, Kadir Eltutar, Mustafa Suat Alıkma, Osman Kızılay, Belma Karini  Istanbul Med J 2016; 17: 14-19DOI: 10.5152/imj.2016.91069 
●    Aynı Aileden Üç Olguda Konjenital Mızrak Katarakt- 3 Olguda Bilateral Tutulum. Erkan Ünsal, Kadir Eltutar, Osman Kızılay, Belma Karini Istanbul Med J 2016; 17: 73-5 DOI: 10.5152/imj.2016.83723
●    Contralateral vision loss after endonasal dacryocystorhinostomy: a case report of purtscher-like retinopathy and treatment with intravitreal tissue plasminogen activator. Gungel H, Altan C, Karini B, Ozdemir FE, Celebi OO. Retin Cases Brief Rep. 2019 Summer;13(3):255-259. doi: 10.1097/ICB.0000000000000574

Kongre Bildirileri
●    Karini B, Ayrancı Osmanbaşoğlu O, Özdoğan Erkul S, Kızılay O, Eltutar K. Çocukluk çağında ölçülen keratometri değerlerinin IOL Master ve Otokeratometre ile karşılaştırılması. TOD 47. Ulusal Kongresi, RixosSungate Kongre Merkezi, Antalya, 6-10 Kasım 2013
●    Karini B,Güngel H, Özdoğan Erkul S, Akça P, Ünsal E. Makula deliği bulunan olgularda pars plana vitrektominin anatomik başarı sonuçları ve fonksiyonel sonuçlar üzerinde optikalkoherens bulgularının önemi. TOD 48. Ulusal Kongresi, Rixos Sungate Kongre Merkezi, Antalya, 5-9 Kasım 2014
●    Ünsal E, Eltutar K, Kızılay O, Karini B. Evaluation of the anterior segment changes using ultrasonic biomicroscopic imaging after pars plana vitrectomy.14.th Euretina Congress London, 11-14 September, 2014
●    Kayaarası Özturker Z, Karini B, Özdoğan Erkul S, Kılıç Müftüoğlu I, Eltutar K. Makrodiskli gözlerde peripapiller retina sinir lifi tabakası ve gangliyon hücre kompleksi analizi. TOD48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Rixos Sungate Kongre Merkezi, Antalya, 5-9 Kasım 2014
●    Gürkan S, Ünsal E, Karini B, Eltutar K. Miyelinli sinir lifleri ile birlikte lameller delik. TOD 48. Ulusal Kongresi, Rixos Sungate Kongre Merkezi, Antalya, 5-9 Kasım 2014
●    Acar  Ebcim Y, Eltutar K, Acar F, Karini B, Akçetin T.  Behçet Hastalığı Olgularından Akut Üveit Atağı Geçiren ve Remisyondaki Hastaların Ultrasonik Biomikroskop (UBM) ile Değerlendirilmesi. TOD 48. Ulusal Kongresi, Rixos Sungate Kongre Merkezi, Antalya, 5-9 Kasım 2014
●    Güngel H, Acar Ebcim Y, Özdoğan Erkul S, Karini B, Kızılay O, Dinçer N, Akça P, Alıkma MS. Koroid dekolmanının eşlik ettiği yırtıklı retina dekolmanlı olgularda 23 Ga PPV sırasında sklerotomiden drenajın önemi. TOD 48. Ulusal Kongresi, Rixos Sungate Kongre Merkezi, Antalya, 5-9 Kasım 2014
●    Akcetin T, Eltutar K, Tekin Buyrukcu A, Karini B. Outcomes of pupil dilatation methods during phacoemulsification in eyes with posterior synechiae secondary to uveitis. XXXIII Congress of the ESCRS, Barcelona, 5-7 Sept. 2015
●    Eltutar K, Akcetin T, Karini B. Clinical results of phacoemulsification with Malyugin ring or manual iris stretching with hooks in eyes with narrow pupil. . XXXIII Congress of the ESCRS, Barcelona, 5-7 Sept. 2015
●    Karini B, Ayrancı Osmanbaşoğlu O, Erkul Özdoğan S, Dinçer N, Öztürk Kayaarası Z, Güngel H, Eltutar K. Retina polikliniğine ilk kez başvuruda bulunan diyabetik hastaların takip ve tedaviye uyumu. TOD 49. Ulusal Kongresi, Istanbul Kongre Merkezi , 4-8 Kasım 2015
●    Karini B, Özdoğan Erkul S, Güngel H, Ayrancı Osmanbaşoğlu O, Eltutar K. Optik Pit Makulopatisi Bulunan Bir Olgunun Takibi. TOD 49. Ulusal Kongresi, Istanbul Kongre Merkezi, 4-8 Kasım 2015
●    Eltutar K, Akçetin T, Gürkan S, Karini B, Alıkma MS. Results of intraocular lens implantation and capsular tension ring in patients with zonular dehiscence. World Ophthalmology Congress, Guadalajara, 5-9 Feb 2016 pg:146 Poster-1932
●    Akçetin T, Eltutar K, Karini B. Efficacy of Subconjunctival Bevacizumab in Recurrent Pterygium. World Ophthalmology Congress, Guadalajara, 5-9 Feb 2016 pg:155 poster:1878
●    Akçetin T, Eltutar K, Karini B. Ocular Toxoplasmosis Presenting as Neuroretinitis and Anterior Optic Neuropathy. World Ophthalmology Congress, Guadalajara, 5-9 Feb 2016 pg:224 Poster:1624
●    Eltutar K, Alpar Akçetin T, Karini B.  Phacoemulsification in patients with phacomorphic glaucoma: Clinical Results. ASCRS-ASOA SYMPOSIUM AND CONGRESS, New Orleans, 6-10 MAY 2016 pg:223 Poster:24731
●    Alpar Akçetin T, Eltutar K, Karini B. Neuroretinitis due to Cat Scratch Disease: Case Report. ASCRS-ASOA  SYMPOSIUM AND CONGRESS, New Orleans 6-10 MAY 2016 pg:233 Poster:23606
●     Karini B, Ünsal E, Sultan P, Eltutar K. Ön kamarada nükleus parçası bulunan olgu-Vaka sunumu. TOD 50. Ulusal Kongresi, MaxxRoyal Kongre Merkezi, Antalya, 9-13 Kasım 2016
●    Karini B, Ünsal E, Eltutar K. Retina dekolmanı olgularında cerrahi yaklaşımlarımız ve sonuçlarının değerlendirilmesi. TOD 50. Ulusal Kongresi, MaxxRoyal Kongre Merkezi, Antalya, 9-13 Kasim 2016
●    Karini B, Alpar Akçetin T. Comparison of visual and refractive results and contrast sensitivity changes in cases with cataract who underwent phacoemulsification with different İOL implantations. 22 ESCRS Winter Meeting, Belgrade, 9-11 Feb 2018
●    Early results of subcyclo subthreshold diode laser transscleral cyclophotocoagulation S. Bayraktar, M. Karakaya, B. Karini, S. Albayrak, S. Pehlivanoglu, Z. Bayraktar, O.F. Yilmaz.  İCGS Montreal, 6-8 Sep 2018
 
●    Türk Oftalmoloji Derneği
●    Türk Tabibler Birliği
●    Karini B, Ayrancı Osmanbaşoğlu O, Özdoğan Erkul S, Kızılay O, Eltutar K. Çocukluk çağında ölçülen keratometri değerlerinin IOL Master ve Otokeratometre ile karşılaştırılması. TOD 47. Ulusal Kongresi, RixosSungate Kongre Merkezi, Antalya, 6-10 Kasım 2013
●    Karini B,Güngel H, Özdoğan Erkul S, Akça P, Ünsal E. Makula deliği bulunan olgularda pars plana vitrektominin anatomik başarı sonuçları ve fonksiyonel sonuçlar üzerinde optikalkoherens bulgularının önemi. TOD 48. Ulusal Kongresi, Rixos Sungate Kongre Merkezi, Antalya, 5-9 Kasım 2014
●    Ünsal E, Eltutar K, Kızılay O, Karini B. Evaluation of the anterior segment changes using ultrasonic biomicroscopic imaging after pars plana vitrectomy.14.th Euretina Congress London, 11-14 September, 2014
●    Kayaarası Özturker Z, Karini B, Özdoğan Erkul S, Kılıç Müftüoğlu I, Eltutar K. Makrodiskli gözlerde peripapiller retina sinir lifi tabakası ve gangliyon hücre kompleksi analizi. TOD48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Rixos Sungate Kongre Merkezi, Antalya, 5-9 Kasım 2014
●    Gürkan S, Ünsal E, Karini B, Eltutar K. Miyelinli sinir lifleri ile birlikte lameller delik. TOD 48. Ulusal Kongresi, Rixos Sungate Kongre Merkezi, Antalya, 5-9 Kasım 2014
●    Acar  Ebcim Y, Eltutar K, Acar F, Karini B, Akçetin T.  Behçet Hastalığı Olgularından Akut Üveit Atağı Geçiren ve Remisyondaki Hastaların Ultrasonik Biomikroskop (UBM) ile Değerlendirilmesi. TOD 48. Ulusal Kongresi, Rixos Sungate Kongre Merkezi, Antalya, 5-9 Kasım 2014
●    Güngel H, Acar Ebcim Y, Özdoğan Erkul S, Karini B, Kızılay O, Dinçer N, Akça P, Alıkma MS. Koroid dekolmanının eşlik ettiği yırtıklı retina dekolmanlı olgularda 23 Ga PPV sırasında sklerotomiden drenajın önemi. TOD 48. Ulusal Kongresi, Rixos Sungate Kongre Merkezi, Antalya, 5-9 Kasım 2014
●    Akcetin T, Eltutar K, Tekin Buyrukcu A, Karini B. Outcomes of pupil dilatation methods during phacoemulsification in eyes with posterior synechiae secondary to uveitis. XXXIII Congress of the ESCRS, Barcelona, 5-7 Sept. 2015
●    Eltutar K, Akcetin T, Karini B. Clinical results of phacoemulsification with Malyugin ring or manual iris stretching with hooks in eyes with narrow pupil. . XXXIII Congress of the ESCRS, Barcelona, 5-7 Sept. 2015
●    Karini B, Ayrancı Osmanbaşoğlu O, Erkul Özdoğan S, Dinçer N, Öztürk Kayaarası Z, Güngel H, Eltutar K. Retina polikliniğine ilk kez başvuruda bulunan diyabetik hastaların takip ve tedaviye uyumu. TOD 49. Ulusal Kongresi, Istanbul Kongre Merkezi , 4-8 Kasım 2015
●    Karini B, Özdoğan Erkul S, Güngel H, Ayrancı Osmanbaşoğlu O, Eltutar K. Optik Pit Makulopatisi Bulunan Bir Olgunun Takibi. TOD 49. Ulusal Kongresi, Istanbul Kongre Merkezi, 4-8 Kasım 2015
●    Eltutar K, Akçetin T, Gürkan S, Karini B, Alıkma MS. Results of intraocular lens implantation and capsular tension ring in patients with zonular dehiscence. World Ophthalmology Congress, Guadalajara, 5-9 Feb 2016 pg:146 Poster-1932
●    Akçetin T, Eltutar K, Karini B. Efficacy of Subconjunctival Bevacizumab in Recurrent Pterygium. World Ophthalmology Congress, Guadalajara, 5-9 Feb 2016 pg:155 poster:1878
●    Akçetin T, Eltutar K, Karini B. Ocular Toxoplasmosis Presenting as Neuroretinitis and Anterior Optic Neuropathy. World Ophthalmology Congress, Guadalajara, 5-9 Feb 2016 pg:224 Poster:1624
●    Eltutar K, Alpar Akçetin T, Karini B.  Phacoemulsification in patients with phacomorphic glaucoma: Clinical Results. ASCRS-ASOA SYMPOSIUM AND CONGRESS, New Orleans, 6-10 MAY 2016 pg:223 Poster:24731
●    Alpar Akçetin T, Eltutar K, Karini B. Neuroretinitis due to Cat Scratch Disease: Case Report. ASCRS-ASOA  SYMPOSIUM AND CONGRESS, New Orleans 6-10 MAY 2016 pg:233 Poster:23606
●     Karini B, Ünsal E, Sultan P, Eltutar K. Ön kamarada nükleus parçası bulunan olgu-Vaka sunumu. TOD 50. Ulusal Kongresi, MaxxRoyal Kongre Merkezi, Antalya, 9-13 Kasım 2016
●    Karini B, Ünsal E, Eltutar K. Retina dekolmanı olgularında cerrahi yaklaşımlarımız ve sonuçlarının değerlendirilmesi. TOD 50. Ulusal Kongresi, MaxxRoyal Kongre Merkezi, Antalya, 9-13 Kasim 2016
●    Karini B, Alpar Akçetin T. Comparison of visual and refractive results and contrast sensitivity changes in cases with cataract who underwent phacoemulsification with different İOL implantations. 22 ESCRS Winter Meeting, Belgrade, 9-11 Feb 2018
●    Early results of subcyclo subthreshold diode laser transscleral cyclophotocoagulation S. Bayraktar, M. Karakaya, B. Karini, S. Albayrak, S. Pehlivanoglu, Z. Bayraktar, O.F. Yilmaz.  İCGS Montreal, 6-8 Sep 2018
 

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde