Prof. Dr.

Zeynep Mısırlıgil

İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları

İlgi Alanları

Uzmanlık Alanları

 • İmmünoloji ve Allerjik Hastalıklar: 2012
 • Allerjik Hastalıklar :  1981 
 • Göğüs Hastalıkları :  1977
İlgi Alanları

Yetişkin hastalarda(>18 yaş)
 • Allerjik Rinit
 • Öksürük
 • Astım
 • Arı allerjisi
 • Besin allerjisi
 • Ürtiker
 • Dermatit
 • İlaç Allerjileri 
 • Eozinofilik alerjik hastalıklarda tanı ve tedavi : Zor astım

Eğitim ve Deneyim
 • 2021 - 2022: İstinye Üniv. Tıp Fak. Misafir öğretim üyesi
 • 2018 - Halen: Ankara Liv Hospital İmmünoloji ve Allerjik Hast.ünitesi
 • 2012: İmmünoloji ve Allerjik Hastalıklar Uzmanlığı
 • 2006 - 2017: Ankara Üniv. Tıp Fak.Tıp Fak. İmmünoloji ve  Allerjik Has.BD.öğr.üyesi
 • 1996 -  2006: Ankara  Üniv.Tıp Fak. Allerjik Hastalıklar BD Başkanlığı
 • 1993 - 1996: Ankara  Üniv.Tıp Fakültesi Allerjik Hastalıklar Bilim Dalı öğretim üyesi
 • 1992 -  1993: Ankara  Üniv.Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD öğretim üyesi
 • Aralık 1992: Profesörlük Unvanı
 • Temmuz 1990: Scunthorpe General Hospital,Northern Lincolnshire, İngiltere.
 • 1985 - 1992: Ankara Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD da öğretim üyesi
 • Ekim 1985:  Doçentlik  Unvanı
 • 1981 - 1985: Ankara Tıp Fak. Göğüs Hast. AD da  İmmünoloji laboratuar sorumlusu
 • Mart  1981: Ankara Tıp Fakültesi , Allerjik Hastalıklar Uzmanı
 • 1977 - 1981: Ankara Tıp Fakültesinde Allerji Yan Dal  asistanı
 • Kasım - 1977: Göğüs Hastalıkları Uzmanı
 • 1973 - 1977: Ankara Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD  asistanı
 • 1973: Tıp Doktoru
 • 1967-1973:  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Ulusal Makale: 102
 • Uluslararası Makale: 157
 • Kitap Editörlüğü: 7
 • Kitap Bölüm Yazarlığı: Ulusal kitaplarda - 28, Uluslararası kitapta - 1
 • Dergi editörlüğü: 4
 • Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Derneği (AİD)denetleme kurulu başkanı 2021-2023
 • Türkiye Allerji, Astma ve İmmunoloji Tedavi ve Araştırma Vakfı'nın (TAİTAV)yönetim konseyi başkan yardımcısı 2018---
 • TAİTAV ve AİD kurucu üyelerinden olup  2012-2016 yılları asında 4 yıl AİD Dernek başkanlığı  görevini üstlenmiştir.
 • Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık  Kurulu Müfredat Geliştirme Komisyonunda 2011-2017 yıllarında (TUKMOS) başkanlık görevi üstlenerek İmmünoloji ve Allerjik Hastalıklar uzmanlık eğitim programının oluşturulmasında görev yapmıştır.
 • Ankara Üniv. Tıp Fakültesi Biyoteknoloji Enstitüsünde danışman 2012-2016
Uluslararası Dernek Üyelikleri
 • European Acadey of Allergy, Asthma and Immunology (EAACI)
 • World Allergy Organization  (WAO)
 • European Respiratory Society  (ERS)
Ulusal Dernek Üyelikleri
 • Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği (AİD)
 • Türk Toraks Derneği (TTD)
 • Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD)
 • Türk Tüberküloz ve Toraks Derneği
 • Türkiye Allerji, Astma, İmmünoloji Tanı ve Tedavi Vakfı 
Bilimsel Danışma Kurulu Üyelikleri
 • AİD Kongrelerinde ,TAİTAV sempozyumlarında bilimsel kurul üyesi olarak katkıda bulunmuştur. TTD Ulusal Astım rehberi, AİD allerjik rinit, immünoterapi, ilaç alerjileri rehberlerinin hazırlanmasında görev almıştır. Katkıda bulunmuştur.
 • Yayın kurulunda olduğu bilimsel dergiler; Allerji Astım İmmünoloji, Ankara Tıp Fakültesi Dergisi, Journal of Ankara Medical School, Toraks Dergisi
 • Danışman olduğu bilimsel dergiler; Tübeküloz ve Toraks, Türkiye Tıp Dergisi, Solunum Hastalıkları, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi,İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi,Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,Turkish Journal of Medical Sciences, Turkish Journal of Pediatrics,Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Turkish Respiratory Journal, The Tohoku Journal of Experimental Medicine,Solunum,Dispine, Akciğer Arşivi gibi birçok dergide danışmanlık yapmıştır.
 • TÜBİTAK ve Ankara Üniversitesi  ve Kırıkkale Üniversitesi, TAİTAV  Bilimsel Araştırma Proje değerlendirmelerinde danışmanlık.
Ödüller
 • 2021 tarihinde Ankara Sivil Toplum Kuruluşları Platformundan ‘’Vefa Beratı’’ 
 • 2017 tarihinde ‘’Türk Toraks Derneği Bilim Ödülü’’
 • 2003 tarihinde ‘’TÜBİTAK  Türkiye Tıp Araştırma Ödülü’’
 • Uluslararası Kongrelerde Alınan Ödüller:  5
 • Ulusal Kongrelerde Alınan Ödüller:  32
Sertifikalar
 • Uzmanlık Belgeleri
 • Board Belgesi (Göğüs Hastalıkları)
 • Uluslar arası (WAC,EAACI, ICACI,ATS, ERS,WCA )ve /veya Ulusal  (AİD,TAİTAV, TTD, TÜSAD,ASYOD) derneklerin yıllık düzenledikleri kongre, sempozyum ve/veya kurslara  konuşmacı, oturum başkanlığı ve/veya araştırmalarla katılımı belgeleyen  ve kazanılan ödüllere ait sertifikalar. 

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde