Adjuvan (koruyucu) Tedavi

Liv Hospital Onkoloji Kliniği’nde kanser hastalığında ana tedaviye yardımcı bir yöntem olan adjuvan (koruyucu) tedavide, tümörün boyutu, özellikleri ve yayılımına bakılarak kanseri yenileme ihtimalinin azaltılması hedeflenir. Kemoterapi, hormon tedavisi, akıllı ilaç ve radyoterapi tedavileri gibi koruyucu tedavi olarak uygulanan yöntemler kullanılır.

Ana tedaviye yardımcı olur

Her kanser hastalığı gelecekte yenilemez. Yenileme ihtimali olan hastalara tümörün özelliği dikkate alınarak hormona duyarlı ise hormonel tedaviler, kemoterapi ve akıllı ilaç ilave edilir. Meme kanseri, kalın bağırsak, akciğer, mide kanseri gibi kanser türlerinde cerrahi tedavi yapıldıktan sonra yenileme ihtimali yüksek olan hastalarda, ana tedaviye yardımcı olarak bu riski azaltan adjuvan tedaviler (kemoterapi) uygulanır.

Yan etkiler için önlem alınabilir

Koruyucu tedavi olarak uygulanan kemoterapi, hormon tedavisi ya da akıllı ilaç tedavisi tüm vücudu etkileyen sistemik tedavilerdir. Adjuvan radyoterapi tedavisi ise bölgesel yenileme ihtimali yüksek hastalarda tümörün yerleşim yerinde yenileme ihtimalini azaltır.  Adjuvan tedaviye bağlı yan etkiler, uygulanan standart kanser tedavilerinden farklı gelişmez, birçoğu için önlem alınması mümkündür.